กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ

กลับไปหน้าค้นหา
กำลังส่งข้อมูล
ค้นหาเพื่อเค้าร่วมประชุมงานวิชาการ
ขั้นตอนการสมัคร :  มีดังนี้
1. สมัครผ่านเวปไซค์ www.thaicssa.com โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน 
  เลือกชุดข้อสอบที่ต้องการเพียง 1ชุด เท่านั้น  
2. กดคำว่าสมัครด้านล่าง ระบบ จะlink ไปหน้าทำข้อสอบ 
  กดเลือกทำข้อสอบ เมื่อทำข้อสอบเสร็จ กดคำว่า submit และ ปิดข้อสอบ
3. กรณีสอบผ่านและได้รับพิจารณาเข้าอบรม 
  สมาคมจะส่งจดหมายไปยังหน่วยงานของท่าน เพื่อดำเนินการขออนุมัติ
4. ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียน 12,000.00 บาท 
  โดยโอนเงินผ่านธนาคาร ในนาม
  “สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย” 
  ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาไอทีสแควร์ หลักสี่ 
  เลขที่บัญชี 478 – 0 – 37080 – 9
5. ส่งสำเนาการจ่ายเงิน ที่ Line ID :@tpw8584s หรือ สแกน QR
  
6. งดคืนเงินลงทะเบียนหากแจ้งยกเลิกหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2561
7. รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17-30 กันยายน 2561 หรือ เมื่อที่นั่งเต็มก่อน