ใบสมัคร /ข้อมูลผู้สมัคร นาย นาง นางสาว อื่น ๆ

ชื่อ นามสกุล

อายุ ปี

เลขที่ใบอนุญาตสภาพยาบาล (10 หลัก)

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท อื่น ๆ

แผนก ตำแหน่ง


สถานที่ติดต่อ ที่ทำงาน บ้าน


แขวง เขต/อำเภอ

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ประเภทสถานที่ทำงาน รัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ อื่น ๆ

โทรศัพท์ / มือถือ E-mail

เงื่อนไขการชำระเงิน : กรอกใบสมัคร และ ชำระค่าลงทะเบียน 0.00 บาท โดยโอนเงินผ่านธนาคาร
ในนาม “สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย”
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาไอทีสแควร์ หลักสี่ เลขที่บัญชี 478 – 0 – 37080 – 9
      
ขั้นตอนการสมัคร : 2 วิธี ดังนี้
สมัครผ่านเวปไซค์ www.thaicssa.com ส่งใบสมัครพร้อมส่งสำเนาโอนเงินมาที่ 
e-mail : cssathailand@gmail.com  หรือ  Line ID : @tpw8584s , Thaicssa หรือ สแกน QR codeสมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาโอนเงิน ตามที่อยู่ สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย  
เลขที่ 88/186 เดอะสตาร์เอคอนโดมิเนียม หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัด นนทบุรี 11000
การตอบรับการสมัคร :
1. ผู้สมัครผ่านเวปไซค์ สามารถพิมพ์ ใบตอบรับการสมัคร จากหน้าเวปไซค์และนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน 
  (โปรดตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่ www.thaicssa.com)
2. ผู้สมัครวิธีที่ 2 สมาคมฯ จะจัดส่ง ใบตอบรับการสมัคร ตามที่อยู่ที่ระบุ และขอให้นำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน  
  (โปรดตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่ www.thaicssa.com)
      
ติดต่อ – สอบถามได้ที่
*** ไม่รับสมัครทาง FAX และหน้างาน ***

กลับไปหน้าค้นหา